ager media

- udvikler hjemmesider i det brugervenlige Typo3. Se mere om hjemmesider.
- skriver artikler og tager fotos
- underviser i borgerjournalistik
- fundraiser og projektudvikler.

ager media drives af journalist Birger Agergaard


Nye websites

Coachingfirmaet Q4A             Rejsebureauet South India Tour

Nye fotos